Gladius

Startupy

Kancelaria wspiera przyszłych przedsiębiorców poprzez pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniu finansowania, a także w zakresie pomocy w uzyskaniu wysokiej jakości usług rachunkowych.

Wspieramy nowo utworzone przedsiębiorstwa lub tymczasowe organizacje poszukujące modelu biznesowego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa.

Przed przybyciem inwestorów przygotowujemy audyty prawne, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko niepowodzenia transakcji.
Scroll to Top