Gladius

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria GLADIUS z pełnym zaangażowanie prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo rodzinne jest integralną częścią prawa cywilnego i obejmuje stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi, opiekę i kuratelę.

Prawo rodzinne i opiekuńcze to gałąź prawa, która reguluje kwestie związane z rodziną, małżeństwem, dziećmi, rozwodem, alimentami, opieką nad niepełnosprawnymi, adopcją i innymi zagadnieniami związanymi z relacjami rodzinnymi oraz opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia.

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług zastępstwa procesowego w sprawach m.in. o: rozwód, separację, podział majątku, alimenty na dzieci, alimenty na małżonka, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, ustalenie kontaktów z małoletnim, ubezwłasnowolnienie całkowite, częściowe, ustanowienie kurateli, zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły, zarząd majątkiem dziecka.
Scroll to Top