Gladius

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo handlowe reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi.

Zakres usług prawnych świadczonych przez kancelarię Gladius w zakresie prawa gospodarczego obejmuje m.in.: rejestrację oraz bieżącą obsługę prawną spółek, przedsiębiorstw jednoosobowych, fundacji i stowarzyszeń.

Obsługujemy organy podmiotów gospodarczych, takie jak zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia akcjonariuszy, rady nadzorcze, zarządy i ich posiedzenia, reprezentujemy w postępowaniu egzekucyjnym;
prowadzimy windykacje i dochodzenie roszczeń a także likwidację i upadłość spółek, sporządzamy projekty dokumentów, w tym uchwał, zarządzeń, porozumień wspólników oraz umów o współpracy;
doradzamy przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów (połączenie, podział, zmiana formy działalności).
Scroll to Top