Gladius

Nieruchomości, Infrastruktura i budownictwo

GLADIUS Kancelaria Prawna świadczy usługi związane z roszczeniami finansowymi oraz majątkowymi i odzyskiwaniem należności, zarówno w zakresie nieruchomości, jak i działalności przedsiębiorców spoza branży nieruchomości oraz roszczeniami osób fizycznych.

Zakres świadczonych przez kancelarię usług prawnych obejmuje m.in.: przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, sporządzanie kompleksowych analiz stanu prawnego nieruchomości, wsparcie klientów w procesie nabywania i zbywania nieruchomości, bieżąca obsługa prawna inwestycji, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, a także postępowania o wydane nieruchomości.
Scroll to Top