Gladius

Doradca restrukturyzacyjny

❗ Twoja firma wpadła w pętlę zadłużenia? Chcesz wyjść z długów, dalej prowadzić firmę i zatrzymać egzekucję?
🟢 W kancelarii GLADIUS możesz skorzystać z usług licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego Dariusza Kroszkiewicza. Skutkiem naszej współpracy jest wiele zakończonych sukcesem postępowań oddłużeniowych. ⚖🤝
Doradca restrukturyzacyjny Dariusz Kroszkiewicz (nr licencji1470) wykorzystuje swoje bogate doświadczenie zawodowe w procesie ratowania firm. Pan Dariusz to były pracownik banków (BRE Bank S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., PKO Bank Polski S.A.) oraz były członek zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Posiada również MBA z zakresu finansów.👨‍💼 Wykorzystując doświadczenie zawodowe od roku 2010 wspiera biznes także jako analityk finansowy doradzając przedsiębiorcom w procesach inwestycyjnych, tworzeniu biznesplanów oraz wspierając ich w relacjach z instytucjami finansowymi. 👨‍💻
Nie­za­leż­nie od for­my pro­wa­dzonej dzia­łal­ności go­spo­dar­czej, a tak­że nie­za­leż­nie od roz­mia­rów tej dzia­łal­no­ści, po­stę­po­wa­nie re­struk­tu­ry­za­cyj­ne mo­że wspo­móc Państwa w prze­ła­ma­niu kry­zy­su fi­nan­so­we­go.
✅ przejmiemy kontakty z wierzycielami i komornikiem,
✅ przygotujemy niezbędne analizy i dokumenty,
✅ pomożemy zredukować zadłużenie.
Zapraszamy do kontaktu i BEZPŁATNEJ analizy sprawy❗️ Skontaktuj się z nami i zarezerwuj dogodny termin!
☎️575 217 805
📧kancelaria@gladius.com.pl
Scroll to Top