Gladius

Aleksandra Lagiera

Aleksandra Lagiera w 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 👩‍⚖️ Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie na stanowisku asystenta sędziego, a następnie w kancelarii prawnej ⚖
Od 2022 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie
👩‍🏫 Swoje zainteresowania skupia wokół prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy ⚖
 
Scroll to Top