Gladius

Adam Kaczmarczyk

Adam Kaczmarczyk Prawnik zarządzający i założyciel firmy prawniczej GLADIUS, z którą jest związany od wpisu na listę radców prawnych. Kieruje zespołem prawników o różnych specjalizacjach 👨‍⚖️
Koncentruje się na obsłudze biznesu w zakresie prawa gospodarczego, prawa handlowego, upadłości i restrukturyzacji, a także projektów korporacyjnych i inwestycyjnych. W kancelarii odpowiedzialny jest za stałą obsługę przedsiębiorstw 🏢
Pełnił funkcje prezesa zarządu, komplementariusza, przewodniczącego rady nadzorczej i prokurenta spółek prawa handlowego, a także przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego rady fundacji 👨‍🏫
Wykładowca szkoleń z zakresu prawa kontraktów, ochrony danych osobowych i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego 👨‍🏫
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, wpisany na listę radców prawnych pod numerem OL-1957.⚖️
Obsługę prawną świadczy również w języku niemieckim 🇩🇪 oraz angielskim 🇬🇧
☎ 575 217 805
📧 a.kaczmarczyk@gladius.com.pl
Scroll to Top