Gladius

11 listopada

11 listopada to dzień, gdy wspólnie cieszymy się wolnością i naszym narodowym dziedzictwem. Razem świętujmy te wartości! 🇵🇱⚖️
❗️Uwaga: Jeżeli jesteś zatrudniony na postawie umowy o prace to jeśli święto, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy wypadnie w sobotę, przysługuje Ci wolne za ten dzień (art. 130 § 2 Kodeksu pracy) 👩🏻‍⚖️👨‍⚖️
Z taką sytuacja mamy to czynienia właśnie dzisiaj w związku z Narodowym Świętem Niepodległości 🤍❤️
Pracodawcy mają obowiązek oddać pracownikom dzień wolny do końca obowiązującego ich okresu rozliczeniowego. Jeżeli więc w danej firmie na przykład stosowane są miesięczne okresy rozliczeniowe, dnia wolnego trzeba udzielić do końca listopada 🗓️ Jeśli obowiązują dłuższe okresy rozliczeniowe, np. trzymiesięczne (kwartalne), to wolne trzeba oddać do końca tego dłuższego okresu ⭐️
Scroll to Top