Odszkodowania za słupy

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, niewykluczone, że znajdują się na niej bezprawnie posadowione słupy energetyczne, telefoniczne, rury gazowe, wodociągi czy też inne urządzenia służące do przesyłu mediów. W sytuacji gdy nikt nie pytał Cię o zgodę na umieszczenie tych elementów na Twojej działce, masz prawo do odszkodowania, a także opłaty za tzw. służebność przesyłu – tj. prawo do korzystania z nieruchomości w związku z wykorzystywaniem jej przez właściciela urządzeń przesyłowych (zarówno tych podziemnych jak i nadziemnych).

Odszkodowania za bezprawnie umieszczone na nieruchomości urządzenia przesyłowe można żądać do 10 lat wstecz.

Oprócz powyższych roszczeń finansowych, możesz także żądać usunięcia lub przesunięcia urządzeń przesyłowych ze swojej działki. Kontaktując się z nami uzyskujesz za darmo:

  • audyt urządzeń przesyłowych na nieruchomości – ustalimy za Ciebie do kogo należą i na jakiej podstawie zostały umieszczone,
  • sprawdzimy także, czy masz możliwość dochodzenia odszkodowania, a także wspomnianej opłaty przesyłowej

Zgłoś szkodę >